İzmir'de Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kent konseyi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Platform'un İzmir için hazırladığı savunuculuk ve izleme planları güncellenerek yeni hedefler belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2022

İzmir YEİP Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir'de Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kent konseyi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Platform'un İzmir için hazırladığı savunuculuk ve izleme planları güncellenerek yeni hedefler belirlendi.

CEİD’in desteğiyle dokuz ilde aktif olan Yerel Eşitlik İzleme Platformları kendi bölgelerinin öncelikleri ve özellikleri çerçevesinde izleme ve savunuculuk planları hazırlayarak uyguluyorlar.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.