Gösterge Çalışma Grubu

Gösterge Çalışma Grubu, toplumsal cinsiyete duyarlı göstergeler geliştirmek ve bu göstergeleri izleme çalışmalarına katmak amacıyla kurulmuştur.

Grup, Türkiye için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi hazırlayacaktır.


CEİD’in yeni projesi “Gösterge Uzman Çalışma Grubu ve Yürütme Kurulu toplantısı” ile başladı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından 1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”nin başarıyla tamamlanmasın ardından, yine Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Faz II Projesi”ne, 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayan CEİD, ilk Gösterge Uzman Çalışma Grubu ve Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Gösterge Uzmanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve proje ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Projenin öncelikli hedeflerinden biri olan Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Hak Temelli İzleme Göstergeleri El Kitabı hazırlığı için bir yol haritası çizildi. Diğer ekip üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Projenin hedeflerinin en doğru ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi için kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler detaylandırılarak bir eylem planı oluşturuldu.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.