Podcast


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Nurhan Yentürk ile "Kamu Harcamalarının İzlenmesi" üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek ve CEİM Koordinatörü Hasan Akcan moderatörlüğünde Selin Akyüz ve Murat Göç-Bilgin ile "Krizde Erkeklik Erkeklikte Kriz" üzerine konuştukCEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Ulaş Bayraktar ile " Kentsel Katılım” üzerine konuştuk


CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Dikmen Yakalı-Çamoğlu ile "Toplumsal Cinsiyetin Ev Hali" üzerine konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Özgün Millioğulları ve Ceyhun Güler ile " Kırılgan Grupların Kriz ile Hemhalliği" üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Ayşe Akın ile "Pandemi Sürecinde Kadın Üreme Sağlığı" üzerine konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener moderatörlüğünde Ayşe Gül Yılgör ve Ayşe Gönüllü Atakan ile "Kadın Örgütlenmesi Olarak Kooperatifler” üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Işık Tüzün ile "Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim İçin Eğimde İzleme Çalışmaları" üzerine konuştuk.CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek moderatörlüğünde Ayşe Gündüz Hoşgör, İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve Umut Beşpınar ile “Veriden Politikaya Ev İçi Şiddet” üzerine konuştuk.


CEİDizler Projesi Kapasite Geliştirme Koordinatörü Funda Şenol Cantek ve İletişim Koordinatörü Yeliz Dede Özdemir moderatörlüğünde Benan Koyuncu, Gökçen Karademir, Özgün Biçer ve Sinan Ok ile "Pandemi Sürecinde Ev Halleri" üzerine konuştuk.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.