Hibe Programı
 

CEİDİzler Hibe Programı başvuruları başladı!
 

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Avrupa Birliği fonlarından aldığı doğrudan hibe ile yürüttüğü CEİDizler Projesi kapsamında kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Barolar ve Meslek Örgütlerinin faydalanabileceği bir Hibe Programı uygulayacaktır. Belediyeler, üniversiteler ve üniversitelerin araştırma merkezleri projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler. 

CEİDizler Hibe Programı, Türkiye'de cinsiyet eşitliği ve katılımcı demokrasiye daha etkin bir şekilde ulaşmak için hak temelli toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini ve hedef gruplar arasında göstergeye dayalı cinsiyet eşitliğinin izlenmesi için daha güçlü kapasite ve daha geniş katılım sağlanmasına katkıda bulunmak ve göstergeye dayalı toplumsal cinsiyet eşitliği izlemenin genişletilmesi, erişimin ve kaynakların kullanımının iyileştirilmesi hakkında bilgi ve kaynaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Hibe Programının dört tane öncelik alanı bulunmaktadır;

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini izleme çalışmalarında kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini izlemek için gösterge temelli izleme mekanizmalarının kurulması;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması için izleme ve savunuculuk becerilerinin arttırılması;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştıracak araçların geliştirilmesidir.


Hibe faydalanıcılarının, projelerini geliştirirken belirtilen öncelik alanlarından en az bir tanesini kapsaması gerekmektedir.

Hibe Programı kapsamında verilecek bütçenin alt sınırı 10.000 avro üst sınırı 40.000 avro olup toplam program bütçesi 400.000 avro olacaktır. Başvuru sahibi tek başına veya eş-başvuranlar ile hareket edebilir. Eş-başvuranla ortak başvuru yapılması kuvvetle tavsiye edilir. Hibe Projelerinin süresi 6 ile 15 ay arasında olmalıdır. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiyi, Başvuru Rehberini ve Başvuru Formlarını “Başvuru Süreci” sayfasında bulabilirsiniz.

 
Hibe Programı

Başvuru Süreci

Hibe Programı başvuru süreci ile ilgili tüm belge ve bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Proje Uygulama Dokümanları

Proje Uygulama Araçları

Proje başvuruları tamamlandıktan sonra proje uygulama belgelerine buradan erişebileceksiniz.

Uygulanan Projeler

Uygulanan Projeler

CEİDizler Hibe Programı kapsamında desteklenen projeler uygulanmaya başladıktan sonra bu projelerle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.