Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama Çalışması Tematik Alan Uzmanları arıyoruz.

Yayın Tarihi: 04.09.2023

İş İlanı: İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak 5 tematik alanda raporlar hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu raporlardan da faydalanılacaktır.

Rapor hazırlanacak tematik alanlar şunlardır:

1. İklim Değişikliği, Kırsal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2. Kamu Harcamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4. Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5. Afet Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 

Pozisyonun Tanımı: İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporunun hazırlanması

Proje kapsamında bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Raporu hazırlanacaktır. Raporu hazırlayacak uzman/uzmanların görev ve sorumlulukları:

1. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama Raporunun hazırlanması. Raporda,

- İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanına ilişkin norm ve standartlar

- Veri temelli mevcut durum analizi

- İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ilişkin yasaların, politikaların, uygulamaların ve araçların analizi

- İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin hak temelli izlenmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı göstergeler

- 11 proje ilinin İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine göre mevcut durumlarının tespit edilmesi yer almalıdır.

2. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanında geliştirilen göstergelerin alanın uzmanlarının katılımıyla yapılacak toplantılarda tartışılması sürecini yönetilmesi, geri bildirimler sonrasında göstergelere son halinin verilmesi.

3. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporunun ve Geniş Özetinin tamamlanarak proje ekibine teslim edilmesi.

 

Uzman Profili

Haritalama çalışmasında görev alacak uzman yada uzmanların

  • Haritalama çalışmasını gerçekleştireceği tematik alanda uzmanlaşmış olması; bu alana ilişkin araştırma ve yayınlarının bulunması,
  • İzleme çalışmalarına ilişkin bilgisinin, deneyiminin olması,
  • Ekip çalışmasına yatkın olması,
  • Bilgisayar okur-yazarlığının bulunması,
  • İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Şekli

Bu pozisyona başvurular tek tek yapılabileceği gibi ekip olarak da yapılabilir. Ekip olarak başvuruda bulunanların 1 sayfayı geçmeyecek şekilde ekip çalışmasına neden gerek duyduklarını iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişi(lerin) Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, ekip olarak başvuracakların ise özgeçmişlerin yanı sıra Ekip Çalışmasının gerekliliğine dair belgeyi de ekleyerek, 02.10.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar konu satırında “İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama Çalışması” yazarak ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.