Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Analizi Eğitim Materyali Hazırlama Uzmanı arıyoruz.

Yayın Tarihi: 08.09.2023

İş İlanı: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Analizi

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu raporlardan da faydalanılacaktır.

Bu iş için öngörülen çalışma gün sayısı 14’dür.

 

Görev ve Sorumluluklar

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Analizi Eğitim Materyalini hazırlamak. Eğitim materyali aşağıdaki içerikleri kapsamalıdır.

- Nicel toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerin analizi

- Nitel toplumsal cinsiyet verilerinin analizi

- Cinsiyet Etki Analizi

- Veri analizinde kullanılabilecek dijital araçların tanıtımı ve örneklerle anlatımı

Uzmanın hazırlanan eğitim materyalinin online eğitim materyaline dönüştürülmesi sürecinde de ekip ile birlikte çalışması öngörülmektedir.

 

Uzman Profili

Eğitim materyali hazırlayacak uzman yada uzmanların

· Toplumsal cinsiyete duyarlı veri görselleştirme ve görselleştirilen veriyi analiz etme konusunda uzmanlaşmış olması,

· Veri analizi alanında yazılım kullanma bilgi ve becerisi (Excel, STATA, R, Tableau, Phyton, MAXQDA, Nvivo vb.)

· İzleme çalışmalarına ilişkin bilgisinin, deneyiminin olması,

· Ekip çalışmasına yatkın olması,

· Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarlığının bulunması,

· İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Şekli

Başvuru yapacak kişilerin Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini konu satırına, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Analizi” yazarak, 02.10.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.