Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, Tematik Alan Süpervizörleri arıyoruz. 

Yayın Tarihi: 18.09.2023

İş İlanı: Tematik Alan Süpervizörleri

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. 1 Eylül 2023’de başlayan ve uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak 5 tematik alanda raporlar hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu raporlardan da faydalanılacaktır.

Rapor hazırlanacak tematik alanlar şunlardır:

1. İklim Değişikliği, Kırsal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2. Kamu Harcamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4. Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5. Afet Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Her tematik alan raporunun bir süpervizörü olacaktır. Süpervizör ilgili raporu, CEİD tarafından hazırlanan şablona ve projenin amaçlarına uygunluğu bakımından değerlendirecektir. Tematik raporlar Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) e-kütüphanede paylaşılacak ve basılacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

Süpervizörün görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Yazarların, proje uzmanları tarafından hazırlanan şablona uygun, projenin amaçları ve hedeflerine katkıda bulunan bir biçimde raporu hazırlamalarına katkı sunmak,
  • Bunun için gerektiğinde yazarlarla ve proje ekibinden konu uzmanlarının katılımıyla toplantılar yapmak,
  • Başlangıç raporuna, ara rapora ve nihai rapora geri bildirimde bulunmak,
  • Tematik alan raporları arasında uyumun sağlanması amacıyla gerektiğinde diğer süpervizörler ve uzmanlarla birlikte çalışmak.

 

Uzman Profili

  • Haritalama çalışmasını gerçekleştireceği tematik alanda uzmanlaşmış olması; bu alana ilişkin araştırma ve yayınlarının bulunması,
  • İzleme çalışmalarına ilişkin bilgisinin, deneyiminin olması,
  • Ekip çalışmasına yatkın olması,
  • Bilgisayar okur-yazarlığının bulunması,
  • İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Şekli

Başvuru yapacak kişilerin Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırına süpervizörlüğünü yapmak istedikleri raporun adını yazarak 09.10.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.