Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama Çalışması Tematik Alan Uzmanları arıyoruz.

Yayın Tarihi: 12.09.2023

İş İlanı: Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

 

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak 5 tematik alanda raporlar hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu raporlardan da faydalanılacaktır.

 

Rapor hazırlanacak tematik alanlar şunlardır:

1. İklim Değişikliği, Kırsal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

2. Kamu Harcamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3. İşyerinde Şiddet, Taciz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

4. Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5. Afet Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 

Pozisyonun Tanımı: Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sahne Sanatları ve Sinema Haritalama ve İzleme Raporu

 

Proje kapsamında, sahne sanatları ve sinemada toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan “Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sahne Sanatları ve Sinema Haritalama ve İzleme Raporu” hazırlanacaktır. Raporu hazırlayacak uzman/uzmanların görev ve sorumlulukları:

 1. Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sahne Sanatları ve Sinema Haritalama ve İzleme Raporunun hazırlanması. Raporda,
 • Sanat üretiminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumu tarihsel süreç içindeki gelişmelerle birlikte ele alınmalı
 • Sahne sanatları ve sinemada toplumsal cinsiyet eşitliğinin tarihsel süreç içindeki gelişimine yer verilmeli
 • Bu alandaki politika belgeleri analiz edilmeli (Kültür ve Turizm Bakanlığının, Üniversitelerin-Akademinin ilgili bölümlerinin, konuyla ilgili STK'ların ve özel sektörün)
 • Verilerle mevcut durum ortaya konulmalı

               - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerin, konservatuarların, üniversitelerin ilgili bölümlerinin verileri cinsiyete göre değerlendirilmeli

               - Konservatuarların, üniversitelerin ilgili bölümlerinin akademisyen ve öğrencilere ilişkin verileri cinsiyet kırılımında değerlendirilmeli

 • Sahne sanatları ve sinemada işbölümü cinsiyete göre değerlendirilmeli
 • Sahne sanatlarını ve sinemayı toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde değerlendirmek için İzleme Göstergeleri geliştirilmeli.
 1. Sahne sanatları ve sinemayı izlemek için geliştirilen göstergelerin alanın uzmanları ile tartışılması ve geri bildirimler sonrasında göstergelere son halinin verilmesi.
 2. Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sahne Sanatları ve Sinema Haritalama ve İzleme Raporunun ve Geniş Özetinin tamamlanarak proje ekibine teslim edilmesi.

 

Uzman Profili

Haritalama çalışmasında görev alacak uzman ya da uzmanların

 • Haritalama çalışmasını gerçekleştireceği tematik alanda uzmanlaşmış olması; bu alana ilişkin araştırma ve yayınlarının bulunması,
 • İzleme çalışmalarına ilişkin bilgisinin, deneyiminin olması,
 • Ekip çalışmasına yatkın olması,
 • Bilgisayar okur-yazarlığının bulunması,
 • İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Şekli

Bu pozisyona başvurular tek tek yapılabileceği gibi ekip olarak da yapılabilir. Ekip olarak başvuruda bulunanların 1 sayfayı geçmeyecek şekilde ekip çalışmasına neden gerek duyduklarını iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişi(lerin) Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, ekip olarak başvuracakların ise Ekip Çalışmasının gerekliliğine dair belgeyi de ekleyerek, 06.10.2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar konu satırında “Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” yazarak ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.