CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanan "Yoksulluğun Önlenmesi, Sosyal Koruma ve Sosyal Yardımlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" animasyonu yayınlandı.

Yayın Tarihi: 28.06.2022

Yoksulluğun Önlenmesi, Sosyal Koruma ve Sosyal Yardımlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.