CEİDizler Projesinin uygulama illerinde gerçekleştirilen Bağımsız İzleme ve Değerlendirme çalışmasının ardından 10 Şubat 2021’de Yerel Koordinatörlerimizle bir araya gelerek illerdeki mevcut durumu, önerileri ve yapılması gerekenleri etraflıca tartıştık.

Yayın Tarihi: 10.02.2021

Yerel Koordinatörlerimizle Bağımsız İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdik

CEİDizler Projesinin uygulama illerinde gerçekleştirilen Bağımsız İzleme ve Değerlendirme çalışmasının ardından 10 Şubat 2021’de Yerel Koordinatörlerimizle bir araya gelerek illerdeki mevcut durumu, önerileri ve yapılması gerekenleri etraflıca tartıştık.

 

Bağısız İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu tartışmak ve önerileri gözden geçirmek için gerçekleştirdiğimiz toplantıda yerel koordinatörlerimiz Proje uygulama illerindeki mevcut durumu ve illere özgü stratejileri değerlendirdiler. CEİD Yönetim Kurulu ve Proje ekibinin bir araya geldiği toplantıda, CEİDizler Projesi kapsamında atılması gereken adımlar, yürütülmesi planlanan faaliyetler ve uygulama illerine özgü stratejiler tartışıldı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.