CEİD-İzler Projesi kapsamındaki 10 ilin koordinatörleri ile yapılan toplantıda yerellerde gerçekleştirilecek proje faaliyetleri planlandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2020

Yerel Koordinatörler Eylül Ayı Toplantısı

Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinin yerel koordinatörleriyle CEİD Yönetim Kurulu ve proje ekibinin bir araya geldiği toplantı 14 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirildi.


Proje direktörü Ülker Şener’in tamamlanan faaliyetler ve proje takvimi hakkında bilgi aktardığı toplantıda, COVID-19 sürecinde illerin ve Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının mevcut durumları tartışılarak yerellerde gerçekleştirilecek faaliyetler planlandı.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.