Dernek, vakıf ya da platform, örgütlenmelerin tamamı ihtiyaçtan, hâlihazırda karşılanmayan bir ihtiyacın var olması ve bunun giderilmesine yönelik taleplerden ortaya çıkar. Yerel Eşitlik İzleme Platformları da tam da bu amaçla, her kentte kamu politikalarını ve hizmetlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle izlemeye el verecek bir mekanizmanın olmaması ve ihtiyaç olarak belirmesiyle gündeme gelmiştir. Proje illerindeki sivil toplum örgütleri, akademi, meslek örgütleri, sendikalar ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri platformun temel bileşenlerini oluşturmaktadır. İzleme Platformlarının iki işlevi bulunmaktadır: • Yerel Eşitlik İzleme Planlarını hazırlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak • Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kentin ve müştereklerinin konuşulduğu ortaklıklar yaratmak Platform, yerel izleme planlarının hazırlanması, izleme sonuçlarının raporlaştırılarak ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacaktır. Süreklileştirilmiş izleme çalışması yaşanabilir, farklılıkları gören ve farklı ihtiyaçlara duyarlı hizmet sunumuna katkı sağlayacaktır. Kentin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde konuşulması ve değerlendirilmesi konusunda farkındalık yaratacaktır. Böylesi bir farkındalık platform tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik İzleme Planının bir örgütün, kurumun, belediyenin, STK’nın değil ilin-kentin planı olması anlayışını güçlendirecektir. Ortaklık alanı olarak platform, kent ve kentlilik bilincinin gelişmesine ve paydaşların kente dair ortaklıklar konusunda farkındalık geliştirmesine aracılık edecektir. Yerel Eşitlik İzleme Platformları kentteki farklı paydaşların deneyimlerini paylaşmaları ve birlikte öğrenmeleri açısından da önemli bir araçtır. Deneyim paylaşımı aynı zamanda işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının ön koşullarından biridir. Yerel Eşitlik İzleme Platformları kentlerde cinsiyet eşitliğini gündeme getirdiği ve çalışmalarını eşitliğin güçlenmesi-sağlanması bağlamında yerine getirdiği için yerellerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana-akımlaştırılmasında da rol oynayacaktır.
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.