Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2006 yılından itibaren düzenli olarak hazırlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu 2023 yayımlandı. Türkiye, küresel sıralamada 146 ülke arasında 129. sırada!

Yayın Tarihi: 01.11.2023

WEF Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2023


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.