CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener, Sivil Sayfalar'a verdiği röportajda CEİDizler Projesini ve Proje çıktıları üzerinden Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini anlattı.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.