2021-2022 yıllarında yaşanan gelişmeleri toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ele aldığımız Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu yayımlandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2022

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-2022 Yayımlandı


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.