Program: CEİDizler Hibe Program
Proje Süresi: 15 Ay
Proje Bütçesi: 339.978,65 TL
Proje İli: Balıkesir, İzmir
Projenin Başvuru Sahibi: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Sosyal Medya Kanalları:
Facebook - Twitter - Instagram

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.