Tuğçe Koçoğlu

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2021 yılında mezun oldu. Sivil toplum ile 2019 yılındaki staj dersiyle aracılığıyla tanıştı. 2019 yılından bu yana feminist ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti kimliği ile Ankara’da hak temelli ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinde gönüllü ve profesyonel olarak görev alıyor. Engelli hakları, kentsel haklar, örgütlenme, hak temelli izleme ve savunuculuk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.