Toplumsal Cinsiyet Verileri ve Endeksleri

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz II. Online Uluslararası Seminerimizde, Hilal Arslan'ın moderatörlüğünde Albert Motivans ile "Toplumsal Cinsiyet Verileri ve Endeksleri" başlığını konuştuk.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.