Belediyelerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları/Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları üyelerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Yerel Yönetim Eğitimi”ni 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirdik.

Yayın Tarihi: 22.12.2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Yerel Yönetim Eğitimi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerce uygulanan politikaların öneminin farkındalığıyla, projemizin hedef gruplarından olan belediyelere yönelik çeşitli faaliyetleri hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, belediyelerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları/Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları üyelerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Yerel Yönetim Eğitimi”ni 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirdik.

CEİDizler Projesi kapsamında yerel yönetimlerle faaliyetlerimize devam edeceğiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.