CEİDizler Projesi kapsamında hazırladığımız Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu (2019-2020) taslağını paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gösterge çalışma grubu ve tematik alan haritalama raporu yazarlarımızla 27 Mayıs 2021 Pazartesi günü bir araya geldik.

Yayın Tarihi: 24.05.2021

Tematik Alan Haritalama Raporu Yazarlarımızla Bir Araya Geldik

CEİDizler Projesi kapsamında hazırladığımız Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu (2019-2020) taslağını paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gösterge çalışma grubu ve tematik alan haritalama raporu yazarlarımızla 27 Mayıs 2021 Pazartesi günü bir araya geldik.

 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu ortaya koymayı ve Türkiye’nin imza atarak uygulamayı taahhüt ettiği uluslararası belgelerde yer alan strateji, hedef ve politikaları ne ölçüde hayata geçirildiğini izlemeyi hedefleyen Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu taslağı, tematik alan haritalama raporu yazarlarımızla paylaşıldı.

 

Rapora ilişkin yazarlarımızın görüş ve önerilerin alındığı toplantı, bu öneriler ışığında rapora nihai halinin verilmesi konuşularak sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.