CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanacak Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu için Tematik Alan Haritalama Raporu süpervizörü arıyoruz.

Yayın Tarihi: 02.05.2021

Tematik Alan Haritalama Raporu Süpervizör İlanı

TÜRKİYE’DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ FAZ II

TEMATİK ALAN HARİTALAMA RAPORU SÜPERVİZÖR

 

İŞ TANIMI

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje 2 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022’de tamamlanacaktır. Proje Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun olmak üzere 9 ilde uygulanmaktadır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanında haritalama raporu hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan bu raporun bir süpervizörü olacak ve süpervizör bu raporu, CEİD koordinatörleri tarafından hazırlanan şablona ve projenin amaçlarına uygunluğu bakımından değerlendireceklerdir. Tematik Alan Haritalama Raporu basılacak ve CEİM E-Kütüphane’de çevrimiçi olarak da yayımlanacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

Süpervizörün çalışma takvimi yazar/yazarlardan ilk taslağın gelmesiyle başlar. Süpervizör, uzmanlık alanıyla ilgili olarak:

  1. Yazar/yazarların, proje uzmanları tarafından hazırlanan şablona uygun, projenin amaçları ve hedeflerine katkıda bulunan bir metin kaleme almalarını sağlamak. 
  2. Bunun için gerektiğinde yazarlarla ve proje ekibinden konu uzmanlarının katılımıyla toplantılar yapmak.
  3. Başlangıç raporuna, ara rapora geri bildirim vermek ve raporların ilerleyen aşamalarında yazarla iletişim halinde olarak düzenli geri bildirim vermek.
  4. Nihai metinleri değerlendirmek ve yazarlara geri bildirim vermek.
  5. Tematik Alan Haritalama Raporları arasında uyumun sağlanması amacıyla gerektiğinde proje ekibi ve uzmanlarla birlikte çalışmak.

 

Uzman Profili

Tematik Alan Haritalama Raporunu değerlendirecek süpervizörün:

  • Haritalama çalışması hazırlama konusunda uzmanlaşmış olması;
  • Ekip çalışmasına yatkın olması;
  • Bilgisayar okur-yazarlığının bulunması gerekmektedir.

 

Başvuru: Adayların İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Tematik Alan Haritalama Raporu süpervizörü” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine mail atmalarını rica ederiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.