Prof. Dr. Canan Koca tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de spor alanında kadınların konumu kamusal politikaların dışında kalırken sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından ulusal ve uluslararası alanda örnek çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2020

Spora Katılımın Her Aşamasında Cinsiyet Eşitsizliği Devam Ediyor!


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.