CEİDizler Projesi kapsamında, Ankara'da yarı zamanlı istihdam edilmek üzere Savunuculuk ve İletişim Koordinatörü arıyoruz. Adayların iki referans bilgisini de içeren İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 15.11.2021

Savunuculuk ve İletişim Koordinatörü Arıyoruz

SAVUNUCULUK VE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Çalışma yeri: Ankara

Pozisyon: Yarı zamanlı

Ana sorumluluklar

Düzenli olarak CEİD faaliyetleri hakkında bilgi üretmek ve ilgili adreslere göndermek;

Düzenli yayınlanacak Dijital Gazete CEİD’in tasarımı ve içeriği için proje ekibi ile birlikte çalışmak;

Web sayfasının sürekli güncellenmesi ve güncel tutulması için çalışmalar yapmak;

Proje hedeflerinin ve çıktılarının yaygınlaşması için gereken çalışmaları yapmak;

Savunuculuk, iletişim ve görünürlük planının hayata geçirilmesini sağlamak;

Sosyal medya hesapları, web sayfası ile ilgili geliştirme ve güncelleme çalışmalarını yapmak;

Proje hedef grupların çalışmalarının tanıtımı ve görünürlüğünü sağlamada yardımcı olmak;

Medya ve iletişim ile ilgili ihalelerin işlerine destek olmak;

- Proje çıktılarının tanıtımı için sürekli yeni ve yaratıcı kanallar öngörmek ve var olanların etkinliğini sağlamak;

Proje iletişim faaliyetlerinin dokümantasyonunu ve izlemesini yapmak;

- CEİDizler Projesi'nin ve CEİDizler Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin materyallerinin AB Görünürlük kurallarına uygunluğunu sağlamak.

Beklenen nitelikler ve kişisel özellikler

En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir;

Projenin savunuculuk, iletişim ve görünürlük işlerini yerine getirmek;

Sosyal medya yönetimi ve içeriği geliştirme konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak;

Kurumsal iletişim ve görünürlük stratejisi hazırlama konusunda çalışma deneyimine sahip olmak;

Bilginin yaygınlaştırılmasına ilişkin yeni teknolojilerin bilgisine sahip olmak;

Şehirlerarası seyahat etmeye engeli bulunmamak;

Çok iyi İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı dil becerisine sahip olmak;

Ekip çalışmasına yatkın olmak;

İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak;

Görev alanı içinde kalmak koşuluyla CEİD-YK tarafından verilecek diğer işleri yapmak;

AB Projeleri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.

 

Başvuru Şekli: Adayların iki referans bilgisini de içeren İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Savunuculuk ve İletişim Koordinatörü” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun tamamlanması için adaylardan en fazla 1000 kelimelik niyet mektubu göndermeleri de beklenmektedir.

Değerlendirme Süreci: Başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin değerlendirmeye alınacak ve ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.