CEİDizler Projesi kapsamında uygulama illerinde faaliyet gösteren örgütleri bir araya getiren yerel eşitlik izleme platformları toplantıları tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Samsun’da da sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2021

Samsun’da Yerel Eşitlik İzleme Platformu Toplantıları Devam Ediyor

CEİDizler Projesi kapsamında uygulama illerinde faaliyet gösteren örgütleri bir araya getiren yerel eşitlik izleme platformları toplantıları tüm Proje uygulama illerinde olduğu gibi Samsun’da da sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla devam ediyor.

 

30 Mayıs ve 28 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Samsun Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantılarında, Samsun’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli izleme alanında çalışan sivil toplum örgütleri, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri ve belediyelerin ilgili birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantı Samsun’daki mevcut durumun değerlendirilmesi, katılımcı örgütlerin deneyimlerinin aktarılması ve proje kapsamında Samsun’da gerçekleştirilecek faaliyetlerin tartışılmasıyla sona erdi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.