Mersin Mezitli, Yenişehir ve Tarsus belediyelerinin katılımı ile 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Eğitimi gerçekleştirdik.

Yayın Tarihi: 05.08.2021

Mersin Belediyeleri ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi İçin Bir Araya Geldik

Mersin Mezitli, Yenişehir ve Tarsus belediyelerinin katılımı ile 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Eğitimi gerçekleştirdik. Çevrimiçi olarak düzenlediğimiz eğitime, belediyelerin strateji geliştirme müdürleri, eşitlik birimi temsilcileri, kadın ve aile hizmetleri dairesi müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten politikalar geliştirilmesi açısından, yerel yönetimler ve belediyelerin sağladığı hizmetler kilit öneme sahiptir. Sunulan hizmetlerin planlama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme yapılması, belediyenin yıllar boyunca sağlayacağı hizmetleri değiştirip dönüştürebilmeleri açısından önemli bir adımdır. Bu amaçla Mersin’deki önemli ilçe belediyelerinden ve CEİDizler Proje paydaşlarından olan Mezitli, Yenişehir ve Tarsus belediyelerindeki personel ve yetkili yöneticilere Doç. Dr. Emel Memiş ve Arş. Gör. Dr. Reyhan Karababa tarafından Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme (TCDB) Eğitimi verildi. Eğitimde “Program Bütçeleme ve Program Bazlı Performans Bütçeleme Nedir?”, “Yerelde Program Bütçeleme ve TCDB’nin Rolü”, “Yerel İhtiyaçlar Program Alanlarına Nasıl Dönüştürülür?”, “Stratejik Plan ve Bütçeleme Süreci” konu başlıklarına yer verildi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.