Mekan ve İnsan - 240: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimler
Tarih: 10.01.2023

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.