Mekan ve İnsan - 240: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimler
Tarih: 10.01.2023

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.