Program: CEİDizler Hibe Programı
Proje Süresi: 12 Ay
Proje Bütçesi: 341.415,80 TL
Proje İli: Adana
Projenin Başvuru Sahibi: Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED)
Projenin İştirakçileri: Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, TESEV
Proje Web Sitesi
Sosyal Medya Kanalları
Instagram

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.