Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Küresel Veriler

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.