Program: CEİDizler Hibe Programı
Proje Süresi: 12 Ay
Proje Bütçesi: 390.997,94 TL
Proje İli: Trabzon
Projenin Başvuru Sahibi: Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)
Projenin İştirakçileri: Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Medya Kanalları
Instagram

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.