Hibe Uygulanan Projeler
Eşit Nesiller Derneği - Ceidizler
Eşit Nesiller Derneği

Şiddetin İzleri: Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi

Engelli Kadın Derneği - Ceidizler
Engelli Kadın Derneği

Herkes için Güvenli Kent Ankara

DEMIS, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği
DEMIS, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği

Cinsiyete Duyarlı Veri ve Göstergeler Geliştirme Yoluyla Yerel Yönetimlerin Kapasitesinin Güçlenmesi ve İzlenilebilirliğinin Sağlanması

Amazon Kadın ve Yaşam Derneği - Ceidizler
Amazon Kadın ve Yaşam Derneği

Yerel Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ÜNİ-KUİR - Ceidizler
ÜNİ-KUİR-Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gay Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği

Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği - Ceidizler
Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana Büyükşehir Belediyesinin Gösterge Temelli İzlenmesi

TESEV - Ceidizler
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV

Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları İçin Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği - Ceidizler
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği
Comodo

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi

Turuncu Dernek - Ceidizler
Turuncu Dernek

Çiğli Belediyesinde TCE Çalışmalarının Kapasitesinin Artırılması: İzleme ve Gösterge Temelli Yaklaşım

Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği - Ceidizler
Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği

Kalıcı İzler

İYADER - Ceidizler
İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği İYADER

Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.