CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme Eğitimlerimizin dördüncüsü 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2021

Gösterge Temelli İzleme Eğitimlerimizin Dördüncü Dönemi Başladı

CEİDizler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Gösterge Temelli İzleme  Eğitimlerimizin dördüncüsü 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başladı.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar, Standartlar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Stratejiler ve Politikalar’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler’, ‘Gösterge Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Politikaları ve Teknikleri, Planlama ve Savunuculuk’, ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme’ başlıklarının ele alındığı iki haftalık eğitime, yerel yönetimlerden, stk'lardan, akademiden, meslek odalarından ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli çalışmalar yapan diğer kurumlardan 30  kişi katıldı.

İlk üç dönem eğitimlerimize katılanlar arasından seçilen eğitmen adaylarımızın verdiği dördüncü dönem eğitimi ile eğitici eğitimlerimizi tamamlayarak illerde gerçekleştireceğimiz yaygın eğitimlere başlayacağız.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.