CEİDizler Projesi kapsamında uygulama illerimizden biri olan Gaziantep'te gerçekleştirilen proje tanıtım toplantımız ve il özelinde hazırladığımız Gaziantep'in toplumsal cinsiyet eşitliği verileri Hakimiyet Gazetesi'nde yayımlandı.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.