Esra Can-Mollaer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi, Siyaset Bilimi yan dal programını tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Antropoloji programından yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını ODTÜ Sosyoloji’de tamamladı. New York Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. Akademik araştırma ve ilgi alanları toplumsal cinsiyet, Türkiye’de toplumsal yapı ve değişim, muhafazakârlık, kent etnografisi ve kültürel çalışmalardır.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.