Program: CEİDizler Hibe Programı
Proje Süresi: 12 Ay
Proje Bütçesi: 398.102,20 TL
Proje İli: Ankara
Projenin Başvuru Sahibi: Eşit Nesiller Derneği (ESNES)
Projenin Ortakları: Eşit Nesiller Derneği ve Ankara Barosu
Proje Web Sitesi
Sosyal Medya Kanalları:
Instagram

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.