Esen Özdemir

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin ilk fazında konu uzmanı olarak görev alan Esen Özdemir, aynı projenin ikinci aşamasında İstanbul Yerel Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.