UNDP Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normları Endeksi’ne göre erkekler kadınlardan daha fazla önyargılı.

Yayın Tarihi: 07.09.2020

Erkekler Kadınlardan Daha Fazla Ön Yargılı!


Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.