2019 Equal Measures 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Toplumsal Cinsiyet Endeksi’nde Türkiye 65,2 puanla 129 ülke arasından 70. sıradadır. 2030 yılında sürdürülebilir kalkınma için ulaşılması hedeflenen 17 küresel amaçtan 14'ü özelinde geliştirilen endekse göre, cinsiyet eşitliği sağlamada başarısız olan ülkelerde yaklaşık 1,4 milyar kadın yaşamaktadır ve dünyada hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği konusunda “son düzlüğe” ulaşılabilmiş değildir!

Yayın Tarihi: 15.02.2021

Equal Measures 2030 Tarafından Hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Toplumsal Cinsiyet Endeksi Yayımlandı!


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.