Toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme faaliyetlerinin bilimsel temellere dayanılarak yapılmasına destek olmak amacıyla projenin 10 uygulama ilinde sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetimlerin ilgili birimlerine toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme bakış açısının kazandırılması ve mevcut kapasitenin geliştirilmesi için EĞİTİMLER verilecektir. Eğitimlerde kullanılmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinde temel kavramlardan başlayarak, eşitsizliklerle baş etme stratejileri, toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme ve planlamaya kadar birçok konu başlığını ele alan eğitici eğitimi materyalleri oluşturulacaktır. Oluşturulan bu eğitim materyallerinden yararlanarak eğitici eğitimleri düzenlenecektir. Yetiştirilen eğiticilerle 10 ilde toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme eğitimleri verilecek ve bu alanda farkındalığı arttırmak için online eğitimler gerçekleştirilecektir. Bu eğitimler sonunda, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme ve raporlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.