CEİDizler Projesi kapsamında, Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantılarının beşincisi 03 Kasım 2021 Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2021

Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

CEİDizler Projesi kapsamında, Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantılarının beşincisi 03 Kasım 2021 Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ulusal ölçekte sistematik ve sürekli izlenmesini yaygınlaştırmayı amaçlayan bir İzleme Ağı oluşturmak için toplumsal cinsiyet eşitliği alanında izleme yapan kurumlar, örgütler, uzmanlar, akademisyenler ve yerel yönetimlerin eşitlik birimleri temsilcilerinden oluşan Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu toplantılarına devam ediyoruz. 03 Kasım’da yüz yüze gerçekleştirdiğimiz toplantıda TESEV, ÜniKuir ve Turuncu Dernek CEİDizler Hibe Programı kapsamında desteklenen projeleri hakkında bilgi verdi ve izleme deneyimlerini paylaştı. Bilgilendirmenin ardından Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Raporu’nun 2021-2022 döneminde Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun katkıları ile hazırlanması için içerik önerileri ve işbirliği yöntemleri tartışıldı. Toplantılarımız devam edecek.

 


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.