CEİDizler Projesi Tez-Koop-İş Kadın Dergisi'nde
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.