CEİDizler Projesi Değerlendirme Toplantısı ve Uluslararası Konferansını, 22 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdik. Dokuz proje ilinden paydaşlarımızla, CEİDizler Hibe Programı yararlanıcılarıyla, akademi ve uluslararası örgüt temsilcileriyle bir araya geldik.

Yayın Tarihi: 22.11.2022

CEİDizler Projesi Değerlendirme Toplantısı ve Uluslararası Konferans

CEİDizler Projesi Değerlendirme Toplantısı ve Uluslararası Konferansını, 22 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdik.

Dokuz proje ilinden paydaşlarımızla, CEİDizler Hibe Programı yararlanıcılarıyla, akademi ve uluslararası örgüt temsilcileriyle bir araya geldiğimiz etkinlik; CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’un açılış konuşmaları ile başladı.

 

Gülay Toksöz konuşmasında, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin tüm dünyada varlığını sürdürdüğünü ve elde edilmiş kazanımların da tehlike altında olduğunu söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyen tüm ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı taahhüt ettiğini belirten Toksöz, amaçların gerçekleşmesi için CEİD’in sunduğu toplumsal cinsiyet temelli verilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Toksöz sözlerini: “Veriyi eşitlik için topluyoruz. Verilerin olmaması politikada ilerlemeyi engeller…. Bizim için asıl olan sayıların gösterdikleri ve göstermedikleri üzerinden yürüttüğümüz eşitlik mücadelesi” diye sürdürdü.

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği olarak dış ilişkilerimizin bir önceliği. AB’deki pek çok kadın fiziksel ve psikolojik şiddete uğruyor. Karar alma, politika süreçlerinde maalesef oranlar düşük. Finansal desteklerin büyük bir bölümünü toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine veriyoruz ve katkı sağlamasını hedefliyoruz.” Kadına yönelik şiddetle mücadelenin AB’nin gündeminde olduğunu dile getiren Landrut, “El ele vererek mücadeleyi ilerletiyoruz. Ayrımcılığın önemli göstergelerinden biri kadına yönelik şiddet” dedi.

Etkinlik “Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Kazanımlar ve Tehditler” başlıklı oturumla devam etti. Deniz Kandiyoti “Toplumsal Cinsiyet Politikalarının Kilometre Taşları: Fırsatlar, Çelişkiler ve Tehlikeler” başlıklı konuşmasında, toplumsal cinsiyet politikalarının küresel popülist yönetimler tarafından hedefe alındığının altını çizip, kadın hareketinin genel gelişiminden ve mevcut duruma dair tespitlerde bulundu. Tüm alanların toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle bakılmasını sağlayan anaakımlaştırma politikalarının kimi koşullarda devletlerin kadın haklarını kendi çıkarları için kullanmasına vesile olabildiğini ve bürokratik mekanizmalara sıkıştırabildiğinin altını çizdi.

Yakın Ertürk ise “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Zaferler ve Yenilgiler” başlıklı konuşmasında, kadın hareketinin gelişimini anlatırken özellikle şiddetin önlenmesinin, mağduriyetin giderilmesi değil, kadının güçlenmesinin, kadın haklarının sağlanmasının ve tesisinin kaçınılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Kadın haklarının sağlanması için yeni otoriter eğilimlerle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Yakın Ertürk dört unsura dikkat çekti. 1) Beden, cinsellik ve üreme hakları savunuculuğunu cesaretle yapabilmek. Kadının bedeni ve doğurganlığı üzerindeki taleplere karşı direnmek. 2) Şiddetle mücadeleyi, şiddetin geçişkenliği ve kesişimselliği düzeyinde olduğu anlayışıyla yürütmek. Böylece kadınlar arasındaki farklılıklarda bölünmeyip ve kadınlar arasındaki bağlantıları kurarak ve ortak stratejiler geliştirmeye olanak sağlamak. 3) Şimdiye kadar çok bel bağladığımız anaakımı yeniden tahayyül etmek ve dönüştürmek. Anaakımın örgütsel ilkesi olan geçim modelinden bakımın etik bir değer olarak tanımlandığı modele geçmek için paradigma değişimine yoğunlaşmak. 4) Birbirinden kopuk ilerici hareketleri ortaklaşarak bu hareketlerin dönüştürücü potansiyelini güçlendirebilmek.

 

Etkinlik, CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener’in proje ve Gösterge Çalışma Grubu Uzmanı Emel Memiş’in CEİD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi sunumlarıyla devam etti. Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi başlıklı panel, Gülay Toksöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Fatmagül Berktay “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Tarihsel Bağlam ve Felsefi Temeller Üzerinden Düşünmek”, Diane Elson “Toplumsal Cinsiyet Bütçe Analizi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi”, Valeria Esquivel “İstihdam Açığının Cinsiyete Duyarlı İstihdam Politikalarıyla Ele Alınması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.