Beritan Onuk

2018 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji Lisans bölümünü tamamladı. Okuduğu süreç boyunca kadın, çocuk, göç alanlarında insan haklarını savunma ve bu anlamda farkındalık yaratabilmek amacıyla birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü çalışmalar yürüttü. Mersin yerelinde 2019 yılından bu yana toplumsal cinsiyet perspektifi ile gösterge temelli izleme ve savunuculuk üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu kadın derneğin şiddet mağduru kadın danışanlara ücretsiz psikolojik destek sunmakta.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.