Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III'te görev almak üzere, gün üzerinden (kısmi zamanlı) çalışacak Hatay İl Koordinatörü arıyoruz.

Yayın Tarihi: 18.09.2023

Başvuru Süresi Uzatıldı: Hatay İl Koordinatörü

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 42 ay olan proje Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacaktır.

 

Pozisyonun Tanımı

Hatay İl Koordinatörü, Proje Yöneticisi, Yerellerden Sorumlu Proje Danışmanı, Yerel Çalışmalardan Sorumlu Koordinatör ve Asistan ile birlikte çalışacak ve projenin Hatay’da yürütülecek faaliyetlerinin koordinasyonundan ve Yerel Eşitlik İzleme Platformunun kurulmasından ve işlevsel hale getirilmesinden sorumlu olacaktır. Hatay ilinde bulunan hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, yerel düzeyde oluşturulmuş eşitlik birimleri, akademi ve sendikalarla iletişim halinde olacak, düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirecek ve proje faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapacaktır. Yerel Eşitlik İzleme Platformu ve Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı oluşturma süreçlerine ildeki paydaşların-hedef grupların katılımını sağlamak için proje ekibine destek verecektir. İl koordinatörü projede gün (kısmi zamanlı çalışma) üzerinden görev alacaktır.

 

Raporlama

Proje Yöneticisi, Yerel Çalışmalardan Sorumlu Koordinatör

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Proje uygulama ilinde bulunan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışan örgütlenmeler, hak temelli örgütlenmeler, yerel yönetimler, akademi ve sendikalar ile sürekliliği sağlanmış bir ilişki kurmak, proje faaliyetlerine ilişkin düzenli bilgilendirmeler yapmak,
 • Proje uygulama ilinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ve atölye çalışmalarının organizasyonuna destek vermek,
 • Proje ekibiyle birlikte Yerel Eşitlik İzleme Platformunun oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine katkı sunmak,
 • Proje ekibiyle birlikte Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı oluşturma çalışmalarına proje paydaşlarının-hedef grubun katılımını sağlamak, bu konularda proje yönetimi tarafından belirlenmiş takvimi, metodolojiyi yerellerde uygulamak,
 • Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı hazırlık sürecine destek vermek amacıyla il düzeyinde veri toplama işlerini yürütmek,
 • İhtiyaç durumunda, koordinatörü olduğu il dışındaki etkinliklere, kapasite artırma çalışmalarına katılmak,
 • Proje materyallerinin proje hedef grubuna ulaşması için çalışmalar yapmak,
 • Proje uygulama ilindeki sorunlara ilişkin Yerel Çalışmalar Sorumlu Koordinatörünü bilgilendirmek,
 • Projede elde edilen deneyimleri yaygınlaştırma çalışmalarına destek vermek,
 • Ağ Geliştirme ve Bilgi Sağlama Koordinatörünün koordinasyonunda il düzeyinde yapılan çalışmaların görünürlüğüne katkı sağlamak.

 

Profil ve Nitelikler

 • Sosyal bilimler alanında lisans derecesine, toplumsal cinsiyet eşitliği bilgisine ve alanda çalışma deneyimine sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlar, hak temelli örgütler ve yerel yönetimlerle çalışma deneyimine sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve hak temelli izleme konusunda alan bilgisine sahip olmak
 • Avrupa Birliği tarafından finanse edilen herhangi bir projede çalışma deneyimine sahip olmak
 • İyi iletişim becerisine ve organizasyon deneyimine sahip olmak
 • Ekip çalışması deneyimine ve becerisine sahip olmak
 • Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 • Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak

 

Başvuru Şekli

Adayların iki referans bilgisini de içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, konu satırında “Hatay İl Koordinatörü” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 24.09.2023 Pazar günü saat 18.00’e kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

 

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.