Ayla Çelik

1961- Eskişehir doğumlu.

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü mezunudur. Buna ek olarak, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programını ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Sertifika Programlarını da tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1984 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İzmir İl Müdürlüğü’nde başladı.

İlk yıllar 0-6 ve 7-12 yaş arası devlet korumasında olan, korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, sağlıklı kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak amacıyla Çocuk Yuvası hizmetinde mesleki çalışmalarını sürdürdü.

Bireylerin, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmeleri amacıyla koruyucu-önleyici, hizmetleri bütüncül bir hizmet anlayışıyla veren Toplum Merkezi hizmetinde meslek elemanı ve idareci olarak çalıştı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, şiddet mağdurlarına yönelik kanunun Bakanlığa yüklemiş olduğu görevleri İl düzeyinde yürütmekte olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Sığınma Evleri ve İlk Kabul Birimi Hizmeti ile ALO 183 Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattının İl koordinatörlüğü, İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyesi ve ASP İl Müdürlüğü Eşitlik Birimi sorumluluğu görevlerini uzun yıllar yürüttü.

2016 yılında kadın alanından sorumlu İl Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olarak kamu hizmetini sonlandırdı. Emekli olduktan sonra projelerde koordinatör ve eğitimci olarak görev aldı.

2014-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi İzmir Bölge Koordinatörlüğü; (İzmir, Manisa, Denizli); 2017 yılında Avrupa Birliği Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi II; İzmir Bölge Koordinatörlüğü (İzmir, Manisa, Denizli); 2017- 2019 Avrupa Birliği Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi İzmir Yerel Koordinatörü olarak görev aldı.

2017-2019 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunda “Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet” “Aile İçi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi” isimli dersleri Örgün Öğretim ve 2. Öğretimde verdi.

Halen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi-CEİDizler Projesi'nde İzmir İl Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.