01 Aralık 2021’de Adana’da yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısında projenin bileşenleri ile Adana Yerel Eşitlik İzleme Planı tartışıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2021

Adana YEİP Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana’daki faaliyetlerimize devam ediyoruz. 01 Aralık 2021’de Adana’da yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Yerel Eşitlik İzleme Platformu toplantısında, projenin bileşenleri ile Planlama Atölyesi’nde belirlenmiş olan başlıklar ve göstergeler tartışılarak Adana Yerel Eşitlik İzleme Planı’nda hangi göstergelerin yer alacağına karar verildi.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.