Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi'nin Açılış Toplantısı'nı 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirdik.  11 proje ilimizden paydaşlarımızla bir araya geldik.

Yayın Tarihi: 08.05.2024

Açılış Toplantımızda Buluştuk

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi'nin Açılış Toplantısı'nı 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirdik.

 

11 proje ilimizden paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz Proje Açılış Etkinliğimizde hem “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi”ni genel hatlarıyla tanıttık hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinde nerede olduğumuzu tartıştık. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği adına Emel Memiş ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Odoardo Como açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Projemizin Faz II evresinde neler yaptığımıza dair kısa bir proje tanıtım videosunun hemen ardından CEİDizler Proje Direktörü Ülker Şener, projemizin üçüncü fazına ilişkin kapsamlı sunumunu gerçekleştirdi. Sayın Şener, CEİDizler projemizin amacının “insan haklarının, katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin arttırılması” olduğunu vurgularken toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesine ilişkin proje geliştirmemizin gerekçelerini açıkladı.

 

Toplantımızın öğleden sonraki oturumunda Funda Şenol moderatörlüğünde; Alev Özkazanç, İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve Çağla Karabağ ile 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz?' başlıklı panelimizi gerçekleştirdik. Panelimizde Alev Özkazanç toplumsal cinsiyet eşitliğinde güncel tartışmalar, eğilimler ve kavramsallaştırmalardan bahsederken toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilerlemelerin olduğunu ancak bu ilerlemelerin hızında bir yavaşlamanın olduğunu vurgularken geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandeminin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin son 30 yıldaki kazanımları tehdit ettiğinden bahsetti. Alev Özkazanç’ın hemen ardından söz alan İlknur Yüksel Kaptanoğlu veri temelli savunuculuğun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında nasıl bir araç olarak kullanılabileceğine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Sayın Kaptanoğlu, veri temelli çalışmanın eşitsizlik ve ayrımcılıkları görünür kılması açısından önemli bulduğunu vurgularken veri üretiminde güncel sorunlardan bahsetti. Ardından, Çağla Karabağ ise sinemada kadın yönetmenler ve kadın temsilini anlattı. Sinemaya feminist bir bakışın önemini vurgulayan Karabağ, bir filme “kadın filmi” diyebilmemizin ön koşullarından bahsetti. Katılımcılarımızın soruları ve değerli katkılarının ardından etkinliğimiz sona erdi.

 

Farklı etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.